VTPROJEKT

 

VTPROJEKT

Ing. Petr Říman
Kvítková 664
Zlín, 760 01
Tel.: +420 602 951 747
Tel.: +420 604 435 824
GPS: 49°13'38"N, 17°40'42"E
E-mail: info@vtprojekt.cz

Vytápění

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

 • prováděcí projekt pro realizaci stavby
 • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • dokumentace skutečného provedení pro doklad o právním stavu stavby

Uvedené stupně obsahují textovou a výkresovou část včetně odbytového nebo nabídkového rozpočtu. Při zpracování jsou mimo právní normy respektovány také současné technické standardy, ekonomické i realizační požadavky, hygienické a sociologické aspekty související s realizovanou stavbou.
 • Výpočty tepelných ztrát budov a potřeb tepla.
 • Dimenzování otopných soustav a zabezpečovacího zařízení.
 • Otopná tělesa, podlahové a stěnové vytápění.
 • Návrhy nových a rekonstrukce stávajících otopných soustav (vodní, parní, teplovzdušné a elektrické).
 • Regulace topných zařízení.
 • Ohřev teplé užitkové vody (akumulační, průtočný, smíšený a přímý).
 • Kotelny umístěné v budově či samostatném objektu (plynná, kapalná a tuhá paliva).
 • Předávací stanice (horkovodní, parní a teplovodní).
 • Lokální zdroje tepla v objektu.
 • Návrhy netradičních zdrojů energie.
 • Solární kolektory pro předohřev TUV, přitápění objektu a bazénu.
 • Využití kondenzačního tepla spalin.
 • Tepelné čerpadla včetně návrhu zdroje tepla.

Partnerské stránky: Oprava a servis počítačů a notebooků | www.dajzr.cz | www.orientalnitance.com | www.chlazeni-klimatizace.eu