VTPROJEKT

 

VTPROJEKT

Ing. Petr Říman
Kvítková 664
Zlín, 760 01
Tel.: +420 602 951 747
Tel.: +420 604 435 824
GPS: 49°13'38"N, 17°40'42"E
E-mail: info@vtprojekt.cz

Kanalizace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

 • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
 • prováděcí projekt pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení pro doklad o právním stavu stavby

Uvedené stupně obsahují textovou a výkresovou část včetně odbytového nebo nabídkového rozpočtu. Při zpracování jsou mimo právní normy respektovány také současné technické standardy, ekonomické i realizační požadavky, hygienické a sociologické aspekty související s realizovanou stavbou.

 • Kanalizační přípojky - napojení objektu na venkovní inženýrské sítě.
 • Prodloužení kanalizačního řadu.
 • Přeložky domovních i veřejných sítí.
 • Dešťová a splašková kanalizace.
 • Dimenzování potrubních rozvodů a jejich hydraulické posouzení. 
 • Návrhy nových a rekonstrukce stávajících rozvodů.
 • Rozvody vnitřních instalací.
 • Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) a sběrné jímky.
 • Přečerpávání odpadních vod a jejich čištění.
 • Využití a akumulace dešťových vod pro objekt.
 • Vsakování dešťových vod.

Partnerské stránky: Oprava a servis počítačů a notebooků | www.dajzr.cz | www.orientalnitance.com | www.chlazeni-klimatizace.eu