VTPROJEKT

 

VTPROJEKT

Ing. Petr Říman
Kvítková 664
Zlín, 760 01
Tel.: +420 602 951 747
Tel.: +420 604 435 824
GPS: 49°13'38"N, 17°40'42"E
E-mail: info@vtprojekt.cz

Povolení

Posouzení úmyslu žadatele o zamýšlené stavbě.

Posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

Projednání stavby s příslušnými orgány a organizacemi.

Vyjádření dotčených orgánů, organizací a účastníků řízení.

Uzavření smlouvy s právnickou nebo fyzickou osobou pro potřeby zahájení řízení.

Umisťování staveb:
  • Územně plánovací informace
  • Územní souhlas
  • Územní rozhodnutí

Povolování staveb:
  • Ohlášení stavby
  • Stavební povolení

Odstraňování staveb.

Partnerské stránky: Oprava a servis počítačů a notebooků | www.dajzr.cz | www.orientalnitance.com | www.chlazeni-klimatizace.eu