VTPROJEKT

 

VTPROJEKT

Ing. Petr Říman
Kvítková 664
Zlín, 760 01
Tel.: +420 602 951 747
Tel.: +420 604 435 824
GPS: 49°13'38"N, 17°40'42"E
E-mail: info@vtprojekt.cz

Plynovody

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

  • dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
  • prováděcí projekt pro realizaci stavby
  • dokumentace skutečného provedení pro doklad o právním stavu stavby

Uvedené stupně obsahují textovou a výkresovou část včetně odbytového nebo nabídkového rozpočtu. Při zpracování jsou mimo právní normy respektovány také současné technické standardy, ekonomické i realizační požadavky, hygienické a sociologické aspekty související s realizovanou stavbou.
  • Plynovodní přípojky - napojení objektu na venkovní síť.
  • Přeložky plynovodů (NTL, STL).
  • Prodloužení plynovodu.
  • Bilanční výpočty a dimenzování plynovodu.
  • Návrhy nových a rekonstrukce stávajících domovních plynovodů.
  • Plynofikace stavebních objektů.

Partnerské stránky: Oprava a servis počítačů a notebooků | www.dajzr.cz | www.orientalnitance.com | www.chlazeni-klimatizace.eu